header bgk

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

Katastar rudarskog otpada Republike Srbije je projekat čiji cilj je dalji razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji kroz izradu inventara – katastra rudarskog otpada.

Predviđeno je da katastar bude izrađen u obliku internet aplikacije i knjige i da sadrži procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada.

Više informacija
mapa

Počeo je projekat izrade Katastra rudarskog otpada u Srbiji

Ministarstvo rudarstva i energetike započelo je sprovođenje projekta Katastar rudarskog otpada u Republici Srbiji. Ovo je prvi projekat u okviru tzv. decentralizovanog sistema…

Više informacija
Uskoro spisak rudarskog otpada i malih hidroelektrana

Uskoro spisak rudarskog otpada i malih hidroelektrana

Uz podršku Evropske unije Srbija počinje izradu dva katastra rudarskog otpada i katastra malih hidroelektrana. To je važan posao jer direktno utiče na zdravlje i život ljudi pa su uključene i lokalne samouprave.

Više informacija

Video: O projektu "Katastar rudarskog otpada u Republici Srbiji"