default header image

Obuke za zaposlene u Ministarstvu rudarstva i energetike za unapređenje upravljanja rudarskim otpadom

06.05.2019.

U okviru projekta Katastar rudarskog otpada u Republici Srbiji, čiji je cilj unapređenje upravljanja rudarskim otpadom, tokom marta meseca u Beogradu su održane dve obuke namenjene zaposlenima u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Prva obuka Upotreba veb aplikacije održana je 19. marta 2019. godine. Obuka, koju su održali članovi projektnog tima Plejades/DMT, namenjena je zaposlenima u Ministarstvu rudarstva i energetike. Ministarstvo će ovu aplikaciju koristiti u svrhu kontrole i nadgledanja upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji. Ova aplikacija sadrži bazu podataka Katastra rudarskog otpada Republike Srbije, koja osim u digitalnoj formi, postoji i u formi knjige. Cilj aplikacije jeste da korisniku pruži aktuelne podatke o aktivnim i napuštenim lokacijama i objektima rudarskog otpada, sa procenom uticaja na životnu sredinu.

Tokom obuke, Izvođač je posebnu pažnju posvetio komentarima i sugestijama zaposlenih u Ministarstvu, radi unapređenja funkcionalnosti same veb aplikacije, kao i karaktera baze podataka. Sugestije i komentari se trenutno analiziraju i, u dogovoru sa Ministarstvom, odgovarajuće dopune će biti uvedene u aplikaciju, kako bi ovaj alat bio još korisniji.

Na obuci je učestvovalo ukupno 13 zaposlenih iz Ministarstva rudarstva i energetike, iz sektora za geologiju i rudarstvo, iz grupe za razvoj i održavanje informacionih sistema i odeljenja za pravne i opšte poslove. Nakon uspešno realizovanog teorijskog dela, praktični deo obuke za upotrebu i upravljanje ovom aplikacijom biće održan na jesen 2019. godine.

Obuka za korišćenje Priručnika za inspektore održana je 21. marta 2019. godine. Na obuci je učestvovalo 5 rudarskih  inspektora Ministarstva rudarstva i energetike i organizovana je sa ciljem da se učesnici detaljno upoznaju sa Priručnikom za inspektore. Ovaj dokument je savetodavnog karaktera, sa preporukama za implementaciju režima inspekcije i definicijom uloge operatora (korporativnog vlasnika i nosioca odobrenja-licence za eksloataciju) u procesu upravljanja i kontrole rudarskog otpada. Priručnik detaljno opisuje potrebne korake i aktivnosti inspektora, u skladu sa pravilima EU i direktivom EU o rudarskom otpadu (EU- MWD), kao i sa odredbama srpskog zakonodavstva, a sve u cilju unapređenja upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji.

O projektu:

Cilj projekta „Katastar rudarskog otpada Republike Srbije“ je harmonizacija zakonodavstva sa regulativom Evropske unije u sektorima rudarstva i zaštite životne sredine, konkretno kroz razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom.

Projekat vredan 2,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, a projekat implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa domaćim firmama.

Video