default header image

Počeo je projekat izrade Katastra rudarskog otpada u Srbiji

09.03.2017.

Ministarstvo rudarstva i energetike započelo je sprovođenje projekta Katastar rudarskog otpada u Republici Srbiji. Projekat se realizuje u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja što znači da se projekat finansira iz sredstava Evropske unije (EU) i sprovodi u okviru institucija Republike Srbije, uz kontrolu Delegacije Evropske unije u Srbiji.

U pitanju je projekat tehničke pomoći koji se sprovodi sa ciljem da se Srbiji pomogne da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine.

Ukupna vrednost projekta iznosi 2,1 miliona evra. EU obezbeđuje 90 odsto finansijske pomoći, dok Vlada Republike Srbije učestvuje sa preostalih 10 odsto vrednosti projekta.

Tokom implementacije projekta koji će trajati tri godine (od februara 2017. do januara 2021. godine) osim katastra u formatu veb aplikacije i katastarske knjige, eksperti će izraditi i procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada sa oko 200 do 250 napuštenih lokacija rudarskog otpada i oko 200 aktivnih rudnika sa rudarskim otpadom, kao i tri studije slučaja za tri različita tipa rudarskog otpada.

Na međunarodnom tenderu za izvođača projekta izabrana je nemačka kompanija PLEJADES, kao lider, u konzorcijumu sa kompanijom DMT, takođe iz Nemačke.

Video