default header image

Srbija dobila Katastar rudarskog otpada uz pomoć Evropske unije

17.01.2020.

Srbija je dobila Katastar rudarskog otpada kao rezultat istoimenog projekta koji je realizovalo Ministarstvo rudarstva i energetike uz finansijsku podršku Evropske unije u periodu od februara 2017. do januara 2020. godine. Projekat vredan 2.1 miliona evra doprineo je daljem razvoju i unapređenju sistema odgovornog i održivog upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji.

Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i članovi projektnog tima, predvođenih konzorcijumom nemačkih kompanija PLEJADES i DMT, predstavili su zainteresovanim kompanijama, organizacijama i novinarima rezultate projekta, metodologiju, kao i značaj ovog projekta za sektor rudarstva i njegov uticaj na životnu sredinu u Srbiji.

Dr Piter Bajer, vođa projektnog tima, izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatom i ukazao na kompleksnost projekta:
– Glavni izazov na projektu predstavljao je veliki broj lokacija rudarskog optada koje je trebalo posetiti i istražiti, kao i sam obim podataka koje je trebalo obraditi, dokumentovati u formi razumljivih izveštaja i mapa, i pothraniti u veb aplikaciji koju smo razvili tokom projekta. Iako je ovaj tehnički i operativno zahtevan projekat trebalo realizovati za relativno kratak vremenski period, tim sastavljen od preko 40 domaćih i stranih eksperata uspeo je u ovom poduhvatu,“ izjavio je Bajer, ekspert za rudarstvo iz Nemačke.

Knjiga, odnosno veb aplikacija Katastar rudarskog otpada sadrži sistematizovane podatke o rudarskom otpadu sa 250 lokacija rudarskog otpada koje predstavljaju napuštene ili zatvorene rudnike. Katastar sadrži i rezultate detaljnih istraživanja za 41 lokaciju rudarskog otpada sa hemijskim, mineraloškim, geomehaničkim ispitivanjima i laboratorijskim analizama, kao i zaključcima na osnovu tih ispitivanja i analiza, čiji je krajnji rezultat kategorizacija rudarskog otpada, karakterizacija odlagališta i procena uticaja na životnu sredinu u zdravlje ljudi.

– Dobijeni rezultati pomoći će Ministarstvu u budućim analizama mogućnosti za eventualno preduzimanje aktivnosti sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi,“ rekla je Dragana Jelisavac Erdeljan, šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike.

Jelisavac Erdeljan je takođe najavila da 2020. godine počinje primena Uredbe koja reguliše oblast upravljanja rudarskim otpadom.
– Privredna društva imaju mogućnost da u roku od najviše dve godine usklade svoje poslovanje sa Uredbom. Značajni doprinos u realizaciji ovih aktivnosti svakako će biti iskustvo stečeno u toku izvođenja ovog projekta, novi Priručnik za inspekcijski nadzor kao i obilazak lokacija rudarskog otpada u Nemačkoj i razmena iskustava sa kolegema iz aktivnih rudnika, zatvorenih i napuštenih odlagališta rudarskog otpada i institucija koje se bave remedijacijom i monitiringom takvih lokacija u Nemačkoj.

Boris Ilijevski, projekt menadžer u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji za lokalnu infrastrukturu i energetiku izjavio je na konferenciji:
– Evropska unija je glavni partner Srbiji u zaštiti životne sredine. Svi projekti koji se realizuju uz pomoć EU razvijeni su i implementirani tako da imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu i kvalitet života građana. Tokom proteklih 19 godina Evropska unija je donirala Srbiji 402 miliona evra za zaštitu životne sredine, naglasio je Ilijevski.

On je kazao da kroz projekat „Katastar rudarskog otpada“ EU pomaže Srbiji u razvijanju inventara koji čini oko 500 lokacija rudarskog otpada. Ove informacije služe Ministarstvu rudarstva i energetike i lokalnim samoupravama kao polazna osnova za planiranje aktivnosti mitigacije rizika, upravljanja rudarskim otpadom ili daljeg korišćenja ovog otpada od strane rudarskih kompanija koje eksploatišu mineralne sirovime. Na kraju, lokalne zajednice i građani koji žive u blizini ovih lokacija biće direktni korisnici ovog projekta, rekao je Ilijevski.

Video