default header image

Srodni programi

Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor su 2015. godine sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA) potpisali sporazum o sprovođenju projekta “Istraživanje sistema integracije analize prostornog okruženja i primene naprednih tehnologija za iskorišćenje metala u cilju održivog korišćenja mineralnih resursa”. Projekat se sprovodi u periodu od 2015. do 2020., sa budžetom od 4,8 miliona dolara.

Svrha projekta je da se sprovede procena stanja životne sredine i razvoj sistema sanacije u cilju rešavanja problema zagađenja životne sredine izazvanog rudarskim aktivnostima u Srbiji, naročito u regionu Bora.

Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na inicijativu pokrajinskog Sekretarijata za energetiku i mineralne resurse AP Vojvodina, je razvio katastar napuštenih rudnika na teritoriji AP Vojvodina u periodu od oktobra 2014. do aprila 2015. godine, uz budžet od 8 miliona dinara.

Video