default header image

Studentima u Beogradu i Boru predstavljeni rezultati projekta “Katastar rudarskog otpada”

16.01.2020.

Profesor Dragan Urošević, ekspert na projektu u timu nemačke kompanije PLEJADES GmbH International Experts, predstavio je studentima u Beogradu i Boru rezultate projekta “Katastar rudarskog otpada u Republici Srbiji”.

U Beogradu je profesor Urošević održao prezentacije projekta studentima i nastavnom osoblju na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18. decembra 2019. godine. Dva predavanja održana su u okviru redovne nastave: prvo predavanje slušali su studenti treće godine studijskog smera “Zaštita prirode” kod profesorke Snežane Đurđić, dok je drugo predavanje održano studentima četvrte godine na predmetu “Monitoring zemljišta i vode” kod asistenta docenta Ivana Novkovića.

Predavanje na Tehničkom fakultetu u Boru 10. januara 2020. godine takođe je održao profesor Urošević, koji je studentima predstavio metodologiju projekta, kao i rezultate projekta sa posebnim osvrtom na rezultate istraživanja na terenu i analize uzoraka koje su rađene u laboratoriji Instituta za rudarstvo i metalurgiju IMR iz Bora. Studenti su takođe imali priliku da se informišu o novom Katastru rudarskog otpada koji je nastao tokom projekta i koji je dostupan u formi knjige i veb aplikacije.

„Studenti koji se spremaju za rešavanje nagomilanih problema u vezi kvaliteta životne sredine pokazali su veliko interesovanje za upravljanje rudarskim otpadom. U razgovoru sa studentima i na osnovu pitanja koja su studenti postavili videlo se ne samo da su zainteresovani, već i da imaju ideje za rešavanje problema rudarskog otpada. To pokazuje da studenti vrlo dobro povezuju stečena saznanja tokom studija sa novim informacijama o otpadu u rudarstvu. Ukazano je i na veliki značaj javnog pristupa veb aplikaciji za korišćenje podataka iz Katastra rudarskog otpada,“ rekao je profesor Urošević.

Video