header bgk

KATASTAR RUDARSKOG OTPADA U REPUBLICI SRBIJI

Katastar rudarskog otpada Republike Srbije je projekat čiji cilj je dalji razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji kroz izradu inventara – katastra rudarskog otpada.

Predviđeno je da katastar bude izrađen u obliku internet aplikacije i knjige i da sadrži procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada.

Više informacija
mapa

Obuke za zaposlene u Ministarstvu rudarstva i energetike za unapređenje upravljanja rudarskim otpadom

U okviru projekta Katastar rudarskog otpada u Republici Srbiji, čiji je cilj unapređenje upravljanja rudarskim otpadom, tokom marta meseca u Beogradu su održane dve obuke namenjene zaposlenima u Ministarstvu rudarstva i energetike. Prva obuka Upotreba veb aplikacije održana je 19. marta…

Više informacija

Projekat Katastar rudarskog otpada će pomoći Srbiji da kontroliše kako se upravlja ovom vrstom otpada

Katastar rudarskog otpada će pomoći Srbiji da nadgleda upravljanje rudarskim otpadom, tako što će obezbediti odgovarajuću bazu podataka sa informacijama o lokacijama objekata rudarskog otpada, ko njima upravlja, koliki su, kao i o količini i vrsti otpada koji sadrže, kaže…

Više informacija

Video: Katastar rudarskog otpada - karika u odgovornom i održivom razvoju rudarskog sektora Republike Srbije